Sweden

Vraag & antwoord

Wat is dieseltoeslag

Gezien de steeds sterk wijzigende dieselprijs (toch een belangrijke kostenpost voor de auto en ook aangaande de ferrykosten) werken we met een dieseltoeslag. Dit is ook meteen de enige variabele in het opgegeven tarief. Verder zitten alle kostenposten er altijd bij in (b.v. tol, Maut, douane, bootkosten etc.)

Concreet houdt de dieseltoeslag het volgende in:

Uitgaande van de dieselprijs (ex. BTW) van EUR 1,00 per 1 januari j.l. komt er per elke 5 cent hogere dieselprijs, steeds 1% toeslag op het opgegeven tarief. Zo werken we b.v. vandaag de dag met een toeslag van 2%, daar de dieselprijs (ex. BTW) momenteel (12 aug.) EUR 1,10 bedraagt. Een opgegeven tarief van b.v. EUR 2.500,= wordt dus verhoogd met EUR 50,= (zijnde 2%) en wordt EUR 2.550,=.

Vanzelfsprekend gaat het percentage weer omlaag bij een lagere dieselprijs, maar wordt het percentage nog hoger, als de dieselprijs nog meer stijgt.

Spijtig genoeg, maar de auto loopt nou eenmaal op diesel en ook de bootkosten worden hoger door eveneens hogere brandstof.

Zijn de goederen verzekerd?
We zijn normaal verzekerd; volgens AVVV-voorwaarden aangaande verhuizingen en volgens CMR-voorwaarden voor de normale transporten.

Hoeveel tijd vooraf kan er geboekt worden?
Een week vooraf, maar voor beschikbaarheid graag wel eerst de rubriek "actueel" inkijken.

Zijn er bijkomende kosten voor brandstof, boot, tol, douane?
Nee, het opgegeven tarief is altijd all-in, tenzij anders aangegeven.

Moet er buitenlandse belasting betaald worden?
Indien een EG-land (bv Zweden) niet; in geval van een niet-EG-land (bv Noorwegen) dient er aangifte gedaan te worden. Een normale huisraad is vrij van invoerrechten.

Hoe verloopt het contact tijdens de verhuizing?
Mobiel ben ik steeds bereikbaar en op de zaak is Durkje van der Hoek stand by. Er wordt vooraf gebeld als ik in aantocht ben.

Doet U ook verhuizingen vanuit andere landen naar Scandinavi´┐Ż?
Ja, alles is mogelijk.

Doet U ook verhuizingen naar andere delen van Europa?
Ja, alles is mogelijk.

Wat moet U allemaal weten om een prijsopgave te doen?

  • om hoeveel goederen gaat het? (m3 of de geschatte laadlengte)
  • wanneer wilt U verhuizen?
  • van waar naar waar wilt U verhuizen?
  • kan ik met de gehele vrachtwagen bij U komen, of alleen met de losse voorwagen, of is zelfs dat al een probleem? En hoe zit dit op de andere kant?
  • zijn er eventueel helpende handen (familie/kennissen)?

Wij wonen in Limburg. Is dat een probleem?
Nee hoor! We kunnen overal vandaan vertrekken.

Moeten er nog speciale formulieren ingevuld worden?
Binnen de EG niet, dus voor Zweden, Denemarken en Finland hoeft er niks bijzonders gedaan te worden. (vrij verkeer van goederen en diensten) Wel dient U zich natuurlijk te melden bij allerhande instanties en zonder persoonsnummer komt U nergens.
Buiten de EG wel, dus voor Noorwegen gelden wel bepaalde regels die U in acht dient te nemen.

Wat zijn de bijzonderheden als ik naar Noorwegen wil verhuizen?
U dient een arbeids- en een huur- dan wel koopovereenkomst te overleggen;
opgave van Uw complete oude en nieuwe adres;
copieen van de paspoorten van alle gezinsleden en het trouwboekje;
Uw oude sofinummer (van NL) en Uw nieuwe persoonsnummer (van N);
U dient een lijst op te maken van alle dozen/kisten/boxen etc. en eventuele losse zaken:
elke collo moet een nummer hebben en op de lijst vermeld worden, met daarbij het geschatte gewicht en de waarde van het betreffende goed;
Op een speciaal formulier (RG 124 A = importation of removal goods) dient U goederen als audio/video/rookwaar/drank etc. aan te geven;
Er dient bij de Nederlandse douane een export-document opgemaakt te worden (normaal kan de vervoerder dit gewoon doen, aan de hand van Uw gegevens en verhuislijst)

Kan er eventueel huisraad opgeslagen worden?
In principe is dit mogelijk, maar hangt wel af van beschikbare ruimte en tijdsduur.

Doet U ook binnenlandse verhuizingen? Ja, ook dit is mogelijk. Binnen NL, maar ook binnen Zweden en Noorwegen.

Hoeveel tijd zit er in het opgegeven tarief?

Normaal gaan we er van uit dat er zo'n 10 m3 per uur geladen/gelost wordt. Dus 40 m3 in ongeveer 4 uren (m.a.w. een morgen of een middag) Dit komt over het algemeen wel aardig uit. We hebben nog nooit meegemaakt dat we extra laad- of lostijd in rekening hebben moeten stellen, ook al omdat we er vrij soepel mee omgaan. Mocht het echt de spuigaten uitlopen, dan rekenen we EUR 75,= per aangevangen uur.

Wat is de betekenis van ons logo?

Het is een hele pijl in een hoek van 90 graden geplaatst. De pijl duidt op aktie en de hoek slaat op onze naam. De pijl is aan de linkerkant rood en aan de rechterkant wit. Het zwarte wat U ziet is de schaduw van de rood-witte pijl.